แม่ฮ่องสอน ประสบกับควันไฟป่าปกคลุมตัวเมืองหนาทึบ ส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาด 2.5 พุ่งพรวดเกินค่ามาตรฐานถึง 171 มคก./ลบ.ม.ชาวบ้านเริ่มประสบกับปัญหาทางเดินหายใจมากขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.63 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง, แม่ฮ่องสอน ว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 171 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยได้มีข้อแนะนำด้านสุขภาพดังนี้ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ VIIRS, Modis และ ข้อมูลลม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ภาพรวมระดับนานาชาติพบว่า ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย เมียร์ม่า และลาว มีแนวโน้มสูง รวมทั้งมีปริมาณมากทุกประเทศ ในภาพรวมระดับ 9 จังหวัดภาคเหนือ พบว่ามีจุดความร้อนทั้ง 9 จังหวัดรวม 368 จุด ลดลงจากวันก่อน 128 จุด โดยพบจุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่ สปก. โดยพบมากที่จังหวัด จังหวัดตาก 136 จุด แม่ฮ่องสอน 82 จุด และเชียงใหม่ 64 จุดตามลำดับ

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในแม่ฮ่องสอน ล่าสุด บริเวณรอบ ๆ ตัวเมือง ยังคงมีไฟป่าตามเทือกเขา ซึ่งไม่สามารถขึ้นไปดับไฟป่าได้ ส่งผลให้หมอกควันไฟป่า ลอยปกคลุมตัวเมืองอย่างหนัก ในส่วนของพื้นที่อื่น ๆ ในอำเภอต่าง ๆ มีการลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และส่วนใหญ่ ไฟป่าได้ลุกลามขึ้นไปบนเทือกเขาที่ยากต่อการดับไฟป่า