เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ "ส.ศิวรักษ์" นักคิดนักเขียนชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า... "ผมขอสนับสนุน พรรคอนาคตใหม่ และผมหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมปราศจากอคติ เพราะการยุบพรรคฯ ย่อมเสียถึงศาลรัฐธรรมนูญเอง และหวังว่าพรรคอนาคตใหม่ จะไปตลอดรอดฝั่ง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรทั้งหลาย"

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance