“กฟผ.”ร่วมสู้สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก โดยบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้การช่วยเหลือชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ร่วมดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อสู้สถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่ค่อนข้างวิกฤติและมีข้อกังวลว่าจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงสิ้นเดือนมิ.ย.นี้

ทั้งนี้ในส่วนของโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของ กฟผ.เพียงแห่งเดียวในภาคตะวันออก มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการน้ำที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพียงวันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณการใช้น้ำที่น้อยมาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าบางปะกงยังได้สนับสนุนและให้บริการน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งอีกด้วย

โดยที่ผ่านมา กฟผ.ได้ดำเนินการช่วยภัยแล้งกับชุมชนโดยรอบพื้นที่เขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ.ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำร่วมกับ สทนช.และกรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรบรรเทาภัยแล้ง บริการน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือพื้นที่รอบเขื่อนรวมแล้วเป็นปริมาณกว่า 63 ล้านลิตร พร้อมทั้งจัดตั้งทีมเฝ้าระวังไฟป่าและแนวป้องกันไฟป่า รวมถึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์น้ำ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้ำแก่ประชาชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน