วันที่ 21 ก.พ.2563 เวลา 14.00 น. นางเบญจวรรณ สิงหาพันธ์ ขนส่งจังหวัดหนองคาย นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดหนองคาย ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโควิด-19 “ Covid 19 ” ที่สถานีขนส่งจังหวัดหนองคาย และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย พร้อมสแกนตรวจวัดไข้ แจกหน้ากากอนามัย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงการป้องกันตนเอง อาการของโรค และสาธิตวิธีการล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ให้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง และผู้โดยสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ทางด้าน นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม และให้ตั้งจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวคนจีนที่เดินทางมาลงเครื่องบินที่สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผ่านทางด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 โดยมีการสแกนตรวจวัดไข้ และให้คำแนะนำพร้อมเอกสาร หรือหากพบผู้มีอาการน่าสงสัย จะส่งต่อเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังทางการแพทย์ต่อไป.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน