สัปดาห์พยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 2563

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

จะมีการเดินทางเพราะหน้าที่การงาน จะได้ทำงานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างแดน มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนดีมีความรู้ความสามารถ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นจุดเด่นในหน้าที่การงานของท่าน หุ้นส่วนคนรักทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น สัญญาและข้อตกลงที่มีมาก่อนหน้านี้ทำให้ได้รับผลดี การเงินจะถูกนำไปใช้ในการเสริมความเป็นสง่าราศีและภาพลักษณ์ของตนเอง เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารเงินทอง จัดสรรและเก็บออม จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทองมากนัก มีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ เพศตรงข้ามมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรพาคนรักเดินทางไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนพักผ่อนหย่อนใจบ้าง

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน ควรระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น การที่ท่านรู้จักบริหารทรัพย์สินเงินทองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง การเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและการพักผ่อน คนโสดจะได้พบรัก คนไม่โสดก็มีโชคเรื่องความรักเช่นกัน

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่างๆ ได้ถูกคลี่คลายลงไป จะรู้สึกสบายใจขึ้น จะได้เพื่อนหรือหุ้นส่วนที่ดีไว้คอยให้คำปรึกษาหารือ มีการตกลงทำนิติกรรมสัญญา มีรายได้ก็ควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ดีกว่าที่จะนำไปลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่า ท่านที่ยังไม่มีงานทำจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความถนัด ควรหาเวลาว่างไปศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมบ้าง เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยดีอยู่เสมอ การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

พี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นผู้สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ผลงานที่ทำไว้เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง ทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานด้วยดี มีโอกาสเดินทางไกล การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ ความสามารถของท่านที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จ่ายของตน แต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อคนอื่น ความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ความหวาดระแวง ความขี้หึงและอารมณ์ร้ายอาจจะทำให้ความรักมีปัญหา จึงควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก การเจรจาเกี่ยวกับการงานจะได้ผลดี มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ จะได้รับการยกย่องและนับถือจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ผู้ใหญ่จะได้มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ทำ ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ร่วมกับเพศตรงข้าม ได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย งานที่ทำต้องใช้จินตนาการและการวิเคราะห์เป็นสำคัญ ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ เงินทองจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการศึกษาและการพักผ่อนของครอบครัว มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

มีโอกาสได้เดินทางเพราะหน้าที่การงานไปพบปะกับผู้คนมากมาย จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด จะได้ไม่เกิดความผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง จะได้ร่วมงานสังคมในองค์กรการกุศล เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยานพาหนะและการศึกษาต่อ หากจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากผู้อื่นจะได้รับการตอบสนองด้วยดี ไม่ควรให้ใครยืมของรักเพราะจะนำความเดือดร้อนภายหลัง ระวังการเสียรู้ทางการเงิน เงินทองบางส่วนจะใช้จ่ายไปเกี่ยวกับบริวาร หากมีปัญหาก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตนเอง คนรักมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

การคบเพื่อนควรระมัดระวังให้มาก การเลือกคบคนดีจะพาตนให้รุ่งเรือง มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ จะมีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นที่ชื่นชมของบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย การงานหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ควรตั้งสติให้ดี จะได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะ มีโอกาสได้ทำงานพิเศษเป็นงานด้านการให้บริการสังคม งานที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม มีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น เงินทองที่หามาได้จะถูกนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยานพาหนะและการศึกษาต่อเสียเป็นส่วนใหญ่ การซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย มีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใด ๆ

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

จะมีความพึงพอใจในผลงานของตน มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง จะมีงานสำคัญรออยู่เบื้องหน้า เป็นงานที่เกี่ยวกับชื่อเสียงและหน้าตา มีรายได้ผ่านมือเข้ามามากกว่าปกติ มีรายได้ส่วนตัวมากขึ้น ท่านสามารถจัดการทางการเงินได้ดีไปตามจังหวะที่เหมาะสม จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานเกินความคาดหมาย ไม่ควรประมาทในเรื่องการใช้จ่ายเงินทอง ควรวางแผนทางการเงินไว้ให้เป็นระบบ มีระเบียบ เป็นขั้นตอน การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน การรู้จักบริหารเงินทองด้วยตนเอง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การเงินจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะพบคนรักที่เชิดหน้าชูตา มีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเข้าใจผิดมากไป

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

งานเก่าๆ ที่คั่งค้างอยู่จะถูกสะสางลง แต่ควรรักษาผลงานเก่าๆ และวิถีทางเก่าๆเอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงที่อยากให้ท่านเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต มีโอกาสได้ศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้น การตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกา ความตั้งใจ ความขยันขันแข็ง รับผิดชอบและเอาจริงเอาจังต่อการงาน การมีความคิดริเริ่ม กล้าบุกเบิกสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่จึงถูกใช้ไปเพื่อปรับปรุงกิจการงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน โอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยอยู่เสมอ การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า เพราะจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลัง โชคดีจะได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่าๆ ที่ทำไว้ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ คนรักมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรลดอาการจู้จี้ ขี้บ่นลงไปบ้างก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำคัญ ควรระวังสุขภาพของตนเองและเด็กๆ คนใต้ปกครองให้ดี

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

จะมีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี แต่จะมีศัตรูเงียบและพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหาย จึงควรระมัดระวังให้ดี ควรอยู่อย่างสงบ รู้จักวางเฉยเสียบ้างในสิ่งที่ควรวางเฉยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร เมื่ออุปสรรคผ่านไปการงานของท่านก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะมีการเดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เพื่อนฝูงจะนำโชคดีมาให้อย่างคาดไม่ถึง หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรรีบชำระหนี้โดยเร็วจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน การใช้จ่ายไม่ควรฟุ่มเฟือย ควรรู้จักเก็บออมไว้บ้าง ไม่ควรให้ใครยืมของรัก เพราะจะนำความเดือดร้อนในภายหลัง การมีภาระความรับผิดชอบมากทำให้เกิดความเครียด ควรหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนเสียบ้าง

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อนและคนแปลกหน้า เพราะอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำหลายอย่าง เพื่อนฝูงให้การสนับสนุนด้วยดี ทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย คนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ผลการสอบเป็นที่พึงพอใจ การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความรักความสามัคคีในคณะทำงานจึงจะประสบความสำเร็จได้ ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผล รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ ไม่ควรลงทุนในระยะนี้เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย เรื่องทรัพย์สินเงินทองควรรอบคอบ ทำให้กระจ่างและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ง่าย การเก็บออมเงินควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ จะพบคนรักที่เชิดหน้าชูตา มีปัญหาอะไรก็ควรแก้ไขให้กระจ่างเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเข้าใจผิดมากไป

กองทุนประกันวินาศภัย