นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงกรณีลูกบ้านโครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว 130 เขตบางกะปิ ร้องเรียนโครงการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบและไม่มีการดำเนินการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ว่า จากการตรวจสอบระยะความสูงระหว่างชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ของอาคารวัดความสูงได้ 2.84 เมตร มีระยะใกล้เคียงกับแบบที่ได้รับอนุญาตที่ระบุ 2.825 เมตร ส่วนการก่อสร้างสระว่ายน้ำของโครงการพบว่าไม่ได้รับอนุญาต จึงมีหนังสือประสานสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ สนย. มีมาตรการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด การก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และดำเนินการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กรณีอาคารที่เข้าข่ายควบคุมการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เช่น อาคารชุดอยู่อาศัย จะมีคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างร่วมตรวจสอบการก่อสร้างหลังจากอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ

นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมี 4 อาคารคือ อาคาร A, B C และ D โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการได้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 หลัง คืออาคารที่ใช้เป็นฟิตเนส (ออกกำลังกาย) และสระว่ายน้ำ เขตจึงได้ออกคำสั่งดำเนินคดีแก่นิติบุคคลและกรรมการนิติบุคคล ทั้ง 2 โครงการ พร้อมทำหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดที่ สน.ลาดพร้าวแล้ว นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบอาคารห้องชุดเลขที่ 464/1 ชั้น 1 ในอาคาร C ดำเนินการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ออกคำสั่งสำนักงานเขตฯ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน