“วีรศักดิ์”เจรจาเอกอัครราชทูตยูเครน สบช่องหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า-ลงทุนเตรียมเดินหน้าจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งแรก พร้อมชวนนักลงทุนยูเครนเข้ามาลงทุนในอีอีซีพร้อมผลักดันให้นำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภคจากไทยมากขึ้น ชี้ยูเครนเป็นตลาดใหม่ในยุโรปที่กำลังโต

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายแอนดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสแนะนำตัว จึงใช้โอกาสนี้หารือถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยยูเครนเป็นตลาดใหม่ในยุโรปที่กำลังเติบโต มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.6-4.2 ต่อปี จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ได้เชิญชวนนักลงทุนยูเครนเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากยูเครนมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมผลิตอากาศยานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเคมีและยา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC รวมทั้งผลักดันให้ยูเครนนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภคเช่น อาหารแปรรูปจากไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผ่านการค้าระหว่างสองประเทศ

นอกจากนี้ยังหารือถึงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-ยูเครนครั้งที่ 1 ที่ยูเครนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับยูเครน รวมถึงแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันในอนาคต

สำหรับ ยูเครนเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับที่ 56 ของไทย โดยเมื่อปี 2562 การค้ารวมมีมูลค่า 555 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยส่งออกไปยูเครนมูลค่า 103 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น และมีการนำเข้าจากยูเครนมูลค่า 452 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าที่สำคัญจากยูเครนได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน