ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ ศรีล้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อบต.หนองสวรรค์ อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน และการขอใช้บริการรถกรณีจำเป็นไม่เร่งด่วน สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม อบต.หนองสวรรค์ โดยจะมีการจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่น

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภูที่มีนโยบายสร้างเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ 2553 เป็นต้นมาจนในปัจจุบันมีจำนวน 27 เครือข่าย ที่มีหน่วยปฏิบัติการระดับต้น (BLS) ในอบต.และเทศบาลที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 นอกจากนี้ยังมีรถตู้พยาบาลให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ กรณีฉุกเฉินแต่ไม่เร่งด่วน อาทิเช่น ไปพบแพทย์ตามนัด หรือ เจ็บป่วยต่างจังหวัดหรือเสียชีวิต ต้องการกลับมารักษาอาการเจ็บป่วยทีบ้านหรือประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถขอรับบริการได้ที่ กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน