ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 13 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน พรุ่งนี้วันพระ
00.. ยินดีทั้ง 12 ท่านได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2562 สาขาทัศนศิลป์ อนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม) สิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) ชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม) ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (ออกแบบแฟชั่น) สาขาวรรณศิลป์ เริงชัย ประภาษานนท์ เทพ ชุมสาย ณ อยุธยา สาขาศิลปะการแสดง ศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด) ทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน) สติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) วินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร) อารีย์ นักดนตรี (ภาพยนตร์และละคร) ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำศิลปินแห่งชาติทั้ง 12 ท่าน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ..00.. นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตั้งแต่ปี 2528 – 2562 รวมทั้งสิ้น 319 คน เสียชีวิตไปแล้ว 146 คน ยังมีชีวิตอยู่ 173 คน ศิลปินแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ และสวัสดิการ ..00.. เชิญชมการแสดงดนตรี กรมศิลปากรโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ฯลฯ จัดโครงการดนตรีนานาสาระ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 “บทเพลงของพ่อจากลูกของแผ่นดิน” โดยนักร้อง หรั่ง ร๊อคเคสตร้า และเยาวชนอาสา ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องจัดแสดงชั้น 2 หอสมุดดนตรีฯ ..00.. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ จัดคอนเสิร์ต เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ ขับร้องถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ สุเทพ วงศ์กำแหง, ชรินทร์ นันทนาคร, รวงทอง ทองลั่นธม, เศรษฐา ศิระฉายา และอีกหลายท่าน แสดงวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รอบ 14.00 น. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ..00.. โครงการเรียนดนตรีวิธีศิลปากร (SSMS) เปิดรับสมัครโดยไม่จำกัดอายุ ประเภทเครื่องสาย Violin, Viola, Cello, Bass เข้าร่วมการอบรมกับคณาจารย์ชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ทัศนา นาควัชระ, Leo Phillips, Colin R Wrubleski, กิตติคุณ สดประเสริฐ ภายใต้การอำนวยเพลงโดย Hikotaro Yazaki วาทยกรระดับโลกชาวญี่ปุ่น ผู้สนใจสมัครทดสอบความสามารถได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 มีนาคมนี้ สอบถามได้ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 02 424 5526, 02 001 9292 แล้วพบกันใหม่ ..00

ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด)

วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประปี 2562 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน