สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ โรงเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6สั่งซื้อที่องค์การค้าของ สกสค.โทร.0-2514-4023-30 www.suksapanpanit.com สำหรับหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีที่ 2 ปีที่ 4 และ ปีที่ 5สั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2255-4433 www.chulabook.com

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน