ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไป และสวยงาม สามารถซักทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรอง และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก สวมใส่ได้ในหลากหลายอาชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี วีรพงศ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ (ผบ.ศสพ.) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นาง ฐิตารีย์ สรวงศิริธนกุล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์สงครามพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานผลิตหน้ากากอนามัย จากผ้าใช้เอง ของกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยชนิดดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากหน้ากากทั่วไป ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ มีอายุการใช้งานได้นาน เนื้อผ้าทำจากผ้านาโนอย่างดี ทำให้ผู้ใช้ไม่เกิดอาการการระคายเคืองต่อผิวหน้าเมื่อนำไปสวมใส่ และที่สำคัญภายในยังมีไส้กรองสำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกับเครื่องกรองอากาศในตัว และสามารถนำไปซักทำความสะอาด ซึ่งมีอายุการใช้งานได้นาน 5-6 เดือน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเหมือนหน้ากากอนามันแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสิ้นเปลืองวันละ 3-5 บาท ต่อวัน ถ้าสวมใส่ทุกวัน ตกเดือนละร้อยบาท

ขณะหน้ากากที่ผลิตของกำลังพลของศูนย์สงครามพิเศษราคาขายอยู่ที่ 30 บาทพร้อมไส้กรอง ซึ่งสามารถใช้งานได้นานหลายเดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวกำลังพลหรือผู้นำไปใช้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายร้อยบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิตยังได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้ผลิตได้สวมถุงมือ หมวกคุมศีรษะอย่างถูกต้องตามมาตาฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจถึงมาตรฐานในการผลิต ก่อนนำไปใช้งาน และที่สำคัญรูปแบบก็สวยงาม สีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไป สามารถนำไปสวมใส่ได้ทุกโอกาสในหลากหลายอาชีพ ทั้งแบบสีผ้าลายพลางทหาร สีเขียวทหาร ซึ่งกำลังพลสามารถนำไปสวมใส่ได้ในระหว่างการปฏิบัติงาน และยังมีสีดำ และสีนำตาล สำหรับครอบครับ และ ประชาชนทั่วไป นำไปใส่ในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะที่ดีต่อผู้ที่นำไปสวมใส่เป็นประจำอีกด้วย