นายวิชวุทย์ จิตโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเปิดและมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม จากนั้นกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลไกของชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกระดับในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนได้ตระหนักในการป้องกันโรคอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

ด้านนายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก สำหรับความเสี่ยงในประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าคนไทยเดินทางไปประเทศจีนปีละ 7 แสนคนและอาศัยในประเทศจีนประมาณ 12,000 คน โดยเป็นนักเรียนนักศึกษาประมาณ 2 ใน 3 ซึ่งเมืองอู่ฮัน มีนักศึกษาไทยไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนคนจีนเดินทางมาประเทศไทยปีละประมาณ 10 ล้านคน จากประชากรประมาณ 1,400 ล้านคน สำหรับการเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยมีสายการบินตรงมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาทีถึงกรุงเทพมหานคร และมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 1,200 คน ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสายการบินเช่าเหมาลำจากเมืองเฉินตู บินตรงมาที่สนามบินสุราษฎร์ธานีสัปดาห์ละประมาณ 3 เที่ยวบิน โดยเดินทางท่องเที่ยวและเข้าพักในโรงแรมต่างๆ ของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจำนวนหนึ่ง.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน