เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกทม.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กทม.โดยมีนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผอ.เขตหนองจอก พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการเขตหนองจอก ศึกษานิเทศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เจ้าหน้าที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร ซอยสุวินทวงศ์ 64 ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กทม. ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม จึงโปรดเกล้าฯให้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่ กทม. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน