"นิพนธ์"ชี้ ผลงานกรมที่ดินครบ119 ปี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สะสางงานค้างเก่า เร่งรัดออกโฉนดบริการ ประชาชนด้วยคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นต้นแบบราชการยุค 4.0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.พ.63 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี และมอบโล่รางวัลให้กับสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

นายนิพนธ์ กล่าวว่าผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นพัฒนาองศ์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ รองรับกับความเจริญของประเทศ จากผลงานดังกล่าวเห็นได้ว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาเป็นเวลายาวนานถึง 119 ปี สำหรับการดำเนินงานในก้าวต่อไป ซึ่งภารกิจของกรมที่ดินมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนบริบทในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกแบบพลิกผัน โดยได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินงานทุกกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพ

นอกจากการพัฒนางานบริการประชาชน กรมที่ดินยังมีภารกิจหลักในการเร่งรัดในการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวเร่งให้งานบริการของกรมที่ดินพัฒนาได้อย่างอย่างรวดเร็ว เกิดงานบริการที่มีคุณค่า สะดวก รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ขอมอบนโยบายให้กับข้าราชการกรมที่ดินในการเร่งรัดสะสางงานค้างเดิม ในการออกเดินสำรวจโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน ส่วนกรณีที่มีข้อพิพาทอยู่จะใช้มาตรการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐ (คทช.) ในการดูแลต่อไป ซึ่งภารกิจเหล่านี้ล้วนเป็นการลดความเหลื่อมล้าในสังคม แต่สิ่งที่กรมที่ดินต้องมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงคือ การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ไม่เพียงแต่ได้รับความสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว แต่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสไม่มีการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นกรมที่ดินยุค 4.0