"CAT"ชนะประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz เดินหน้าประกาศแผนนำคลื่นพัฒนาบริการ ควบคู่โครงข่ายไอโอที พร้อมรองรับนโยบายรัฐพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ ไทยแลนด์สมาร์ตซิตี้

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)หรือ CAT เปิดเผยว่าการประมูลได้คลื่น 700 MHz ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญและ CAT เตรียมพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใหม่ทันทีที่ได้รับใบอนุญาต โดยคลื่น 700 MHz ที่เป็นย่านความถี่ต่ำ CATจะขยายเครือข่าย 4G/5G ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มขนาดความจุให้ลูกค้าสามารถใช้งานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของความจุที่เพิ่มขึ้นจะใช้รองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเนื่องได้หลังจากใบอนุญาตการใช้คลื่น 850 MHz สิ้นสุดลงในปี 2568 ซึ่งนอกจากจะรองรับลูกค้า my by CAT ในปัจจุบันได้แล้วยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในที่สุด โดยการขยายพื้นที่ให้บริการบนคลื่น 700 MHz สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมกว่า 20,000 ต้น

“CAT ยังคงมีภารกิจในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีในการพัฒนามิติต่างๆอย่างหลากหลาย รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศเช่น โครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ สมาร์ตซิตี้ ดาต้าเซนเตอร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงข่ายไอโอที ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญที่ CAT ต้องเร่งพัฒนาให้สำเร็จและทั่วถึงเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน