เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า) หรือไวรัสอู่อั่น ที่มีข่าวว่ามีการแพร่สะพัด และแม่สอด เป็นแหล่งเพาะเชื้อ พื้นที่ชายแดนไทย=เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ขอประชาชนอย่าตื่นตกใจ และสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งในส่วนของจังหวัดตาก ได้มีมาตรการในการป้องกัน อย่างเต็มที่ รวมทั้งการควบคุม การเดินทาง เข้าออกของชาวจีนในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดตาก ไม่ได้เป็นแหล่งเพาะเชื้อตามที่มีข่าวบางสำนักรายงานข่าวออกไป ซึ่งสร้างความเสียหายให้พื้นที่อย่างมาก และขออย่าได้แชร์ข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงออกไป โดยทางจังหวัดตาก ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใก้ลชิด และได้กำชับให้ เจ้าของ ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ได้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ทางอำเภอทราบ ในการเดินทางมาเข้าพักของชาวจีน เพื่อให้เข้าสู่มาตรการควบคุม ป้องกัน ฯลฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า วันเดียวกันนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นประธานการประชุมขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า) ให้กับ ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด สร้างมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส ฯ ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุข จ.ตาก=สนง.สาธารณสุข อ.แม่สอด =โรงพยาบาลแม่สอด =สถานีตำรวจท่องเที่ยวตาก=หน่วยควบคุมโรคฯ โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล

(รพ.สต.)ท่าสายสวด รพ.สต.แม่ปะ รพ.สต.บ้านวังตะเคียน รพ.สต.พระธาตุผาแดงรพ.สต.บ้านห้วยกะโหลก รพ.สต.ห้วยหินฝน และผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อหามาตรการและแนวทางในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (โคโรน่า)ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการมา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ย้ำว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรง อย่างที่เป็นข่าวและทางจังหวัดตาก มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ที่เข้มงวด

ทางด้าน พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่าน ตม.แม่สอด) ได้กล่าวชี้แจ้ง เรื่องนี้ว่าเพื่อให้ข้อมูลทุกแง่มุม สถานการณ์ไวรัส Covid-19 ในพื้นที่ชายแดนแม่สอด ขณะนี้ ซึ่งในการเดินทางเข้า-ออก ของคนจีนที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 1 ยังคงสามารถเดินทางเข้าและออกได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้มีคนจีนเดินทางประมาณฝั่งละ 70-100 คน/วัน โดยมีแพทย์ ตม.และจนท.ตม.ร่วมกันคัดกรองทุกรายก่อนเข้ามา อ.แม่สอด จ.ตาก และไม่ได้มีการห้ามเข้าประเทศเมียนมาร์ แต่อย่างใด ในส่วนของคนจีนที่มาจากมณฑลต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ขณะนี้เข้ามาในพื้นที่ อ.แม่สอดเพียง 3 รายซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ ด่าน ตม.ตาก(แม่สอด) ได้ร่วมกับแพทย์ ตม.เข้าไปตรวจสอบแล้วทุกราย ยังไม่พบว่ามีอาการไข้ที่เข้าข่ายการติดเชื้อมาแต่อย่างใด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน