วันที่ 16 ก.พ. เวลา 11.00 น.นายนิพนธ์ คนขยัน นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทาง อบจ.บึงกาฬ ได้จัดให้มีพิธีลงนามข้อตกลง หรือMOU ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 23 แห่ง ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมคอนเวชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม(MOU) ในการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำระบบบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 23 แห่ง โดยนายก อบจ.บึงกาฬ นายกเทศมนตรีเทศบาล นายก อบต.ปลัดเทศบาล ปลัด อบต.เข้าร่วมลงนามอย่างพร้อมเพรียง และมีตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

ด้าน น.ส.จุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS 1669) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ยังไม่อาจตอบสนองต่อเหตุการณ์และไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และ/หรือองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนเทศบาลหรืออบต.ที่ร่วมเครือข่ายจำนวน 23 แห่งนี้ สามารถขอรับรถบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1 คัน มีอุปกรณ์และพนักงานขับรถยนต์ประจำ 1 คน/เทศบาลหรืออบต.ที่ร่วมลงนาม(MOU) และให้ เทศบาลหรือ อบต. รับผิดชอบจัดหาพนักงานเวชกิจปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยด้านการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างทาง โดยมีบทบาทหน้าที่หลักคือร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ประจำรถจะปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด 1669 โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยการใช้รถให้บริการแก่ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือ ส่ง-ต่อ ตามความจำเป็นแก่ประชาชนในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น รับส่งผู้ป่วยในต่างจังหวัดมารับการรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน รับศพกลับมาบำเพ็ญกุศลหรือฌาปนกิจที่บ้านเกิด ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ในการเข้ารับการตรวจรักษาตามหมอนัด โดยบริการทั้งหมดผู้ป่วยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึง โดยหลักการที่จะทำความตกลงร่วมมือ(MOU)จัดทำระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับต้น จังหวัดบึงกาฬ (Emergency Medical Network center of buengkan).” โดยนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน