วันนี้ 15 ก.พ.63 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น” โดยมี สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา และประชาชนที่สนใจในการออกกำลังกาย

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว กล่าวว่า จากกรณีเกิดการระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนโดยองค์การ อนามัยโลก(WHO)ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เรียกว่า “Covid-19” ซึ่งเริ่มต้นการแพร่ระบาดในปี 2019 โดยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดติดต่อไปยังประเทศต่างๆ มากข้ึน โดยขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงค์ให้ความรู้และแนวทางการป้องกันแก้ไสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ซึ่งภาคประชาชนทุกคน จะต้องให้ความร่วมมือเตรียพร้อมรับกับสถานการณ์ด้วยควาระมัดระวังและไม่ประมาท รวมถึงช่วยกันรณรงค์ป้องกันร่วมกัน และจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น”

โดยมี วัตถุประสงคเ์พื่อมอบเงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักและร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวแปดริ้วจะใด้มีสุขภาพที่แข็งแรงและ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
ชวลิต ด้วงเงิน /ฉะเชิงเทรา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน