อุทัยธานี จัดประกวดขบวนแห่นาค งานประเพณีบุญเดือนสาม สืบสานวิถีชาวอู่ไท ปีที่ 120 จัด 17 ขบวน ยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หาชมยาก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน บุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2563 โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้มีการสืบสานการจัดงานประเพณีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 120 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้มีการประกวดขบวนแห่นาค และขบวนสำรับคาวหวาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองฉาง และขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีของอำเภอทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 17 ขบวน ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักไปด้วยประชาชน นักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าปักหลักรอชมขบวนการประกวดดังกล่าวตลอด 2 ข้างทาง รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สื่อให้เห็นถึงจารีตประเพณีที่งดงามของชาวจังหวัดอุทัยธานี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม และขบวนย้อนยุควิถีชาวอู่ไท ในอดีต การประกวดสำรับคาวหวาน ประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดอู่ไท การประกวดรำสวย รำทน ฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง ได้เข้าใจ เข้าถึง และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้อง.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน