ที่ลานประติมากรรมปูดำเขื่อนปากน้ำหน้าเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบถุงผ้าตามโครงการรักษ์กระบี่ สู่กระบี่โกกรีน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายป๊อป ปองกูล ดาราชื่อดังมาร่วมรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับชาวกระบี่ในครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจังหวัดกระบีเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าไปทุกๆด้าน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่โกกรีน ซึ่งทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และจะได้ควบคู่กับความปลอดภัย เป็นของวันมอบให้กับชาวกระบี่และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่้ดินทางมาเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ว่าเมื่ออยู่ในกระบี่มีความปลอดภัยในทุกมิติของการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดกิจกรรมจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อยกระดับเมืองกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสู่กระบี่พรีเมี่ยมที่ใส่ใจนักท่องเที่ยว ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รักษาความสะอาดมีความสะดวกและปลอดภัยการมอบถุงผ้าตามโครงการรักษ์กระบี่สู่กระบี่โกกรีน

พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร กล่าวอีกว่า วันแห่งความรักเพิ่งจะผ่านไป และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่า เป็นการมอบความรักให้กับจังหวัดกระบี่ อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้หันมาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยหันมาใช้ถุงผ้า ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดกระบี่ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ชาวจังหวัดกระบี่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใส่ใจ ร่วมกันลดขยะพลาสติกทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนชาวกระบี่ทุกเพศทุกวัยและทุกคน รักบ้านเกิดมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มี และร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อขับเคลื่อนกระบี่โกกรีนไปสู่ความอย่างยั่งยืนตลอดไปลง

ปีนะ/กระบี่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน