ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกตื่นตัวและใส่ใจการกินเนื้อสัตว์ที่มาจากการเลี้ยงตามหลักมนุษยธรรมและหลักสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น ทำให้ร้านอาหาร ภัตตาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และผู้ผลิตเนื้อสัตว์ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่มีเพิ่มขึ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ได้ผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ หรือ "Cage Free Egg” โดยมาจากแม่ไก่สายพันธุ์คัดพิเศษจากอเมริกา และมีวิธีการเลี้ยงไก่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare ตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ ได้แก่ ความเป็นอิสระจากความหิวกระหาย อิสระจากความไม่สบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรค อิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ พร้อมด้วยความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ

ที่สำคัญการเลี้ยงแม่ไก่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิดที่มีการควบคุมโรค 100 % ตามแนวทาง Biosecurity Hi-Tech Farming ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง มีพื้นที่ให้แม่ไก่ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ และสามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ เช่น สร้างคอนให้แม่ไก่ได้เกาะ มีที่วางไข่แบบเป็นสัดส่วน จะทำให้ผลผลิตไข่ไก่สดคุณภาพ ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย ไข่ขาวเป็นวงชัด มีความสดมากกว่าไข่ไก่จากแม่ไก่สายพันธุ์เดิมที่เลี้ยงแบบยืนกรงทั่วไป ทั้งนี้ "Cage Free Egg” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคที่มั่นใจได้ 100% ในคุณภาพและความปลอดภัยของไข่ไก่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน