จังหวัดราชบุรีจัดแถลงเตรียมจัดงาน” ”มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ภาคตะวันตก”Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่(14 ก.พ.2563) ที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว”มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ภาคตะวันตก”Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนล่างคือ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรีและราชบุรีเป็นพื้นที่การเพาะพันธ์และผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กล้วยไม้ ไม้ใบบอนไซ สวนหิน และไม้พรรณนานาชนิด เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่พื้นของพ่อสร้างเพื่อให้ประชาชนผู้มาชมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชในครั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการแสดงจากพรรณไม้นานาพันธุ์ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ลานพรมดอกไม้ อุโมงค์กล้วยไม้ เขาวงกต และการแสดงผลิตผลทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากเกษตรกรและสินค้าอื่นๆ อีกจำนวนมาก

จังหวัดราชบุรีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวงาน ชม ช๊อป ชิม แช๊ะ”มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ภาคตะวันตก”Ratchaburi in Love @ เขาชะงุ้ม ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่พื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน