เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2020 เทศกาลวัฒนธรรมเพลงขลุ่ยตงครั้งแรกจัดขึ้นในหมู่บ้านเกาติ้ง เมืองดูตง เขตปกครองตนเองตงโจวตง เมืองหลี่โจว มณฑลกวางสี ชาวบ้านเฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยกิจกรรมประเพณีหลากหลาย เช่นเพลงขลุ่ย การเต้นรำตัวเย การร้องเพลงขวน งานเลี้ยงร้อยครอบครัวและอื่นๆ พวกเขาต้อนรับตรุษจีนอย่างดีอกดีใจ

รูปถ่ายโดย Wu Lianxun / Guangming Picture

รูปถ่ายโดย Wu Lianxun / Guangming Picture