เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 65 ราย ดังนี้ ...

อ่านต่อที่ >> www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/034/T_0019.PDF

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน