พ่อเมืองนครศรีธรรมราช เปิดป้ายติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จำกัด

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการนำระบบเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำทิ้งและกลิ่นจากโรงานแปรรูปยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จำกัด โดยมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล นายอำเภอฉวาง นายโกเมต ห่อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์ นางอรุณรัตน์ หวังดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และประธานบริษัท ติ้ง คอร์ป จำกัด(Think Corrp Co.ltd) ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จำกัด หมู่ที่ 16 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการนำระบบเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทอนวังปราง จำกัด และบริษัท ติ้ง คอร์ป จำกัด(Think Corrp Co.ltd) ที่ได้ร่วมกันจัดตั้งระบบดังกล่าวขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย น้ำทิ้งและกลิ่นจากโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งแต่เดิมโรงงานแปรรูปยางพาราแห่งนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียและกลิ่นจากโรงงาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยทางหมู่บ้านและสหกรณ์ฯ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลละอาย ได้ประสานงานไปยังบริษัท ติ้ง คอร์ป จำกัด (Think Corrp Co.ltd) เพื่อเข้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จนสามารถบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี และสามารถนำน้ำดังกล่าวหมุนเวียนกลับไปใช้ในระบบการผลิตและแปรรูปยางพาราได้อีก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นให้หมดไปได้ด้วย เป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน