อาจารย์สอนผ่านออนไลน์ ระบบ WBSC -LMS ซึ่งได้ใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว ขณะยันมาตรการดูแลเฝ้าระวังด้านอื่นๆ ยังคงเข้มข้น

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจีนในช่วงการระบาดของโควิด-19 (COVID- 19) หรือ Coronavirus Disease Starting in 2019 ว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า โควิด-19 (COVID- 19) ซึ่งย่อมาจาก Coronavirus Disease Starting in 2019 เพราะก่อนหน้านี้ มีการเรียกชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า “ไวรัสอู่ฮั่น” ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบสำหรับเมืองดังกล่าวได้

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19 จึงออกประกาศ มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 โดยเฉพาะมาตรการการดูแลนักศึกษาจีน ที่เข้ามาศึกษากับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะผู้บริหารตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายให้ คณาจารย์ผู้สอน ทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ ระบบ WBSC –LMS : SDU Learning Management System ซึ่งระบบการเรียนออนไลน์ดังกล่าว ได้ใช้กับการเรียนการสอนของนักศึกษาโครงการ รมป. มาก่อนแล้ว ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม เพราะระบบของ WBSC -LMS สามารถอัพโหลดรายวิชา และวีดีโอประกอบการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถโต้ตอบกันได้ ทั้งนี้ รายวิชา หรือ วีดีโอต่างๆที่ถูกอัพโหลด นักศึกษาสามารถดูย้อนหลัง เพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนที่ผ่านมาได้ตลอดเวลา จึงถือว่าการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC –LMS ทำให้การเรียนของนักศึกษาจีนเป็นไปตามปกติ

ดร.พรชณิตว์ กล่าวว่า นอกจากเรื่องการเรียนการสอนแล้ว มาตรการดูแลนักศึกษาจีนด้านอื่นๆ ก็ยังเข้มข้น อาทิ นักศึกษาจีนหลังจากเดินทางกลับมาแล้ว ต้องรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยฯ ตรวจร่างกาย บันทึกประวัติ และต้องพักเพื่อดูอาการ 14 วันหลังจากเดินทางกลับมา ซึ่งจะมีคณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาคลายความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน