กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยร่วมกับบริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมรุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าอบรมจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1,2,10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร และกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ รวม 43 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน