คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO FIN@Infinity และคุณจิตติน ต่ายทรัพย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร FIN Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของ FIN@Infinity สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่ต้องการพัฒนาคุณภาพระดับมืออาชีพแท้จริง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Level 1 รุ่นแรก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์