วันที่ 8 ก.พ. 2563 ณ วัดพระพุทธบาท (เวินกุ่ม) ประชาชนในตำบลพระพุทธบาท นำโดย พ.จ.อ.พิเชษฐ์ ไพรพะยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนชาวตำบลพระพุทธบาท ร่วมจัดงานแห่บุญผะเหวด ตามฮีตสิบสอง ประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน โดยจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนร่วมแห่อัญเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรี พร้อมด้วยกัณหา และชาลีเข้าเมือง สืบสานตามประเพณีโบราณ โดยขบวนแห่ผ้าผะเหวด โดยผู้เฒ่า ผู้แก่ และประชาชนทั่วไป ส่วนขบวนแห่พระเวสสันดร จากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลพระพุทธบาท และมีคณะนางรำเป็นนักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านได้รวมใจกันร่วมงานอย่างคึกคัก โดยขบวนแห่ผะเหวดเข้าเมือง สร้างความสนุกสนามตลอดทั้งเส้นทาง โดยในตอนเย็นก็จะมี มหรสพสมโภชตลอดงานอีกด้วย พ.จ.อ.พิเชษฐ์ ไพรพะยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท กล่าวว่า ในงานบุญผะเหวดของชาวตำบลพระพุทธบาท และของชาวอีสานนี้ ถือเป็นประเพณีสำคัญตามฮีตสิบสอง ที่ช่วยสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน นอกจากนี้ จะมีการฟังเทศน์กัณฑ์มัทรี และจะมีกิจกรรมแห่กัณฑ์หลอนของแต่ละคุ้มบ้าน ที่จะมีชาวบ้านรวมกลุ่มกันมาแห่ต้นเงินเข้าวัด และฟังเทศน์มหาชาติเพื่อความเป็นสิริมงคล. ภัทรวินทร์ ลีปาน หนองคาย