นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ เพจเฟซบุ๊ก วันนั้นเมื่อฉันสอน โพสต์ข้อความ ตัดพ้อและแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจกับ การออกข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ที่ยากเกินความสามารถของเด็กนักเรียนนั้น สทศ.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของ สทศ.ตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ของเพจดังกล่าว

เบื้องต้นพบว่า เพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความทั้งคำถามของข้อสอบ ภาพ รายละเอียดต่างๆ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมการจัดสร้างข้อสอบในแต่ละชุดหรือวิชานั้น จะประกอบด้วยข้อสอบที่มีระดับความยากง่ายเป็นสัดส่วน โดยกำหนดให้มีข้อสอบที่ยาก 25% ปานกลาง 50% ง่าย 25%

ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อสอบที่มีการวิจารณ์นั้น ตรวจสอบแล้วยากเกินมาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ นางศิริดา กล่าวว่า ข้อสอบที่ใช้เป็นข้อสอบที่จัดสร้างตามตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด และส่งให้ สทศ. ซึ่ง สทศ.ก็ได้มอบหมายให้ สสวท.ดำเนินการ โดยเชิญครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร มาช่วยกันจัดทำผังข้อสอบ และส่งกลับให้ สพฐ.พิจารณา ตามตัวชี้วัดที่ต้องการ

ทั้งนี้ยืนยันว่าข้อสอบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจจาก สพฐ.แล้วว่าไม่เกินมาตรฐานหลักสูตร อย่างไรก็ตาม สทศ.ต้องใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐานเดียวกันวัดเด็กทุกคน ซึ่งเรียนหลักสูตรเดียวกัน มีตัวชี้วัดเดียวกัน ส่วนเด็กที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ที่อาจจะทำข้อสอบไม่ได้นั้น ก็ยอมรับว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปช่วยกันพัฒนาเด็กต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน