วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.พลเอประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้หารือในประเด็น การสนับสนุนตามแผนพัฒนากีฬาฯ ครั้งที่ 3. ได้แก่ แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

​แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ

แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวย

​แผนงานที่ 5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ

แผนงานที่ 8 การสร้างกระแสกีฬาจากการแข่งขันกีฬา

รวมถึงการกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคลากรที่สังกัดจังหวัดและการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายและการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาสที่ 1 ของกองทุน

พลเอกประวิตร กล่าวย้ำว่า การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ของกองทุนฯ ขอให้เป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์ โดยเน้นในเรื่องการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ มีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์แก่นักกีฬาอย่างแท้จริง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน