ที่ห้องประชุมชั้น 4 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสถาบันวัสดุและเครื่องจักรจากประเทศเกาหลี ได้มานำเสนอเทคโนโลยี การขนส่งระบบราง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นโมโนเรลชนิดหนึ่ง โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Mr.Dusun kim กรรมการผู้จัดการ บริษัท RETD จำกัด จากประเทศเกาหลี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแล้วว่าทางคณะกรรมการกระจายอำนาจได้ตอบมาแล้วว่า ในเรื่องของการขนส่งมวลชนเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะทำการเชื่อมโยงจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ไปยังสถานีแอร์พอตลิงค์ สนามบินสุวรรณภูมิ วันนี้จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทจากประเทศเกาหลีได้นำเสนอเทคโนโลยีขนส่ง โดยใช้พลังงานแม่เหล็กซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆได้นำเสนอเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับชาวสมุทรปราการ โดยต้องพิจารณาในเรื่องของงบประมาณและความคุ้มค่า ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่ากับรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรางกับระบบแม่เหล็กที่มีเสียงเงียบกว่า รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างและงบประมาณในการดำเนินการ โดยจะใช้ระยะทางในการก่อสร้างประมาณ 30 กิโลเมตร โดยทีมที่ปรึกษา ได้ศึกษาดูว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่และใช้เส้นทางไหนบ้าง ขณะนี้ได้นำเข้าแผนเพื่อนำสู่สภาอบจ.เพื่อจะจัดจ้างที่ปรึกษาของโครงการนี้ต่อไป