กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 39 ระหว่าง วันที่ 15 – 26 เมษายน 2563 (หยุดวันจันทร์, วันอังคาร) ผู้สนใจสมัคร และชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อนแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การวาดการ์ตูน การวาดสีน้ำ และการวาดลายเส้น ดังนี้

- การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของ สิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.1 – ป.3 จำนวน 60 คน และระดับ ป.4 – ป.6 จำนวน 40 คน

- การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ แบ่งเป็นระดับ ป.4– ป.6 จำนวน 20 คน และระดับ ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน

- การวาดลายเส้น  เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา ระดับ ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 39 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2563 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) ข้างสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ภาค 3 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2281-2224 (วันพุธ – วันอาทิตย์) หรือที่เฟสบุ๊ก : TheNationalGalleryThailand (ไม่รับจอง หรือสมัครทางออนไลน์ หรือ รับโอนเงินใดๆทั้งสิ้น)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน