ชาวขอนแก่นพร้อมใจ อัดคลิป “อู่ฮั่น เจียโหย่ว” ให้กำลังใจชาวจีน สู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า เตรียมมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบภัยผ่านสถานกงสุลฯ เพื่อแสดงความรักและมิตรไมตรีที่ดีร่วมระหว่าง 2 ประเทศ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ก.พ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียนมีเดียและเพจต่างๆทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น ได้มีการเผยแพร่คลิปภาพ ซึ่งชาวขอนแก่นได้พร้อมใจกันจัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้กับชาวจีน โยเฉพาะกับชาวอู่ฮั่น ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยคลิปภาพดังกล่าวมีความยาว 50 วินาที ที่กล่าวถึงการให้กำลังใจกับประชาชนคนจีน รวมทั้งการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องและคุ้มภัยให้กับผู้ประสบภัยได้แคล้วคลาดปลอดภัย รวมไปถึงการรวมตัวกันของคนไทยและนักศึกษาจีนที่อยู่ในเขต จ.ขอนแก่น ที่เข้ารับการฝึกงานที่โรงแรมโฆษะ ได้ร่วมกันกล่าวคำว่า “อู่ฮั่น เจียโหย่ว” หรืออู้ฮั่นสู้ๆ เพื่อแสดงถึงความรักและการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น กล่าวว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนั้นมีมาอย่างยาวนานในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแกน ที่รัฐบาลจีน ได้ตัดสินใจตั้งสถานกงสุลใหญ่ขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยระยะเริ่มแรกได้ใช้สถานที่ของโรงแรมโฆษะเป็นสถานที่พักและสถานกงสุลใหญ่จีน ชั่วคราว ดังนั้นการประสานการทำงานในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างจังหวัดกับรัฐบาลจีนนั้นมีอย่างเหนียวแน่น ทั้งในเรื่องของการศึกษา การค้า การลงทุน ด้านศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งด้านการสาธารณสุข ดังนั้นในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง เมื่อจีนกำลังเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา โรงแรมโฆษะ และชาวขอนแก่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจด้วยการอัดคลิปภาพที่กล่าวถึงการให้กำลังใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน โดยมีการแปลข้อความเป็น 2 ภาษา เพื่อที่จะส่งกำลังใจผ่านโซเชียนมีเดียในช่องทางต่างๆ

“ ขณะนี้การจัดทำคลิปภาพดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการส่งผ่าน 24 องค์จีนของจังหวัด ส่งผ่านสถานกงสุลจีน และส่งผ่านทางโซเชียนมีเดียต่างๆ เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจจากใจชาวโฆษะ และชาวขอนแก่น ที่เราจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ด้วยกัน ด้วยคำว่า อู่ฮั่น เจียโหย่ว หรืออู่ฮั่น สู้ๆ ที่แม้จะเป็นเพียงคำกล่าวสั้นๆ แต่เราก็จัดทำขึ้นจากใจที่คนขอนแก่นจะขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะร่วมส่งการช่วยเหลือในด้านต่างๆไปให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย”

นายชาติชาย กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ โฆษะ จะเป็นศูนย์กลางในการระดมความช่วยเหลือ เพื่อส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในภาคเอกชนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในขณะนี้โฆษะได้เป็นคนกลางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการขอรับบริจาคหน้ากากอนามัย เพื่อส่งไปให้กับชาวอู่ฮั่น หรือเมืองที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะมีการส่งมอบผ่านสถานกงสุลจีน ประจำประเทศไทย ที่ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งการช่วยเหลือจากใจคนไทยและคนขอนแกนให้กับผู้ประสบภัยในภาพรวมอีกด้วย