ขนทัพศิลปินแกรมมี่ เตรียมจัดเต็มความสนุก พร้อมโชว์สุดพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ในคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยพบกับศิลปิน ฮาย – ชุติมา สิงห์ใจชื่น, มาตัง – ระดับดาว ศรีระวงศ์ และวงเดอะมูสส์ (The Mousses) ในวันพุธที่
5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ต่อเนื่องกันในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับศิลปิน เอิ้นขวัญ – วรัญญา มหาวงศ์, โดม – จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม และวงเดอะเยอร์ส (The yers) ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร และปิดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับศิลปิน ข้าวทิพย์ – ธิดาดิน หินอ่อน, แอมป์ – ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล, และวงเยสเซอร์เดส์ (Yes'sir Days) ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดม – จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม เปิดเผยว่า

“รู้สึกยินดีครับ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ด้วยการมอบความสนุกสนานผ่านเสียงเพลง ให้กับน้องๆสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้ สำหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันถือเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วประเทศ เป็นเหมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และห่างไกลจากยาเสพติดครับ”

กองทุนประกันวินาศภัย