กระทรวงการต่างประเทศออกคำเตือนสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจจะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ปีนี้ ให้ใช้ความระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจวางเงินมัดจำแก่ผู้ประสานงานของบริษัท โดยเฉพาะสภาพการทำงานที่ต้องอยู่กลางป่า ชั่วโมงทำงานยาวนาน ต้องก้มเก็บผลไม้ป่าทั้งวันเนื่องจากต้นมีลักษณะเตี้ย บางรายต้องเจอกับเห็บป่าที่เป็นพาหะไข้สมองอักเสบ บางรายสระผมไม่ออก ตลอดจนเงื่อนไขของประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่ผู้ประสานงานบางรายจัดทำให้ ซึ่งอาจไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุจากการทำงาน และเนื่องจากสถานะของคนเก็บผลไม้เป็นนักท่องเที่ยว จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเช่นกัน บริษัทจึงให้เป็นข้ออ้างในการไม่จ่ายค่าชดเชย

โดยกระทรวงฯ และกระทรวงแรงงานได้ร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางที่จะคุ้มครองคนงานไทย โดยการปรับเนื้อหาของหนังสือเจตจำนงที่ทางการฟินแลนด์ทำกับบริษัทผลไม้ป่าให้มีความเป็นธรรมกับคนงานไทยมากขึ้น การเสนอให้จัดตั้งกองทุนเพื่อเยียวยาคนงานในกรณีที่บริษัทละเมิดข้อตกลง รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขกฎระเบียบของฟินแลนด์ให้คนงานไทยมีสิทธิ์ดังเช่นแรงงานตามปกติ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน