วันที่ 30 มกราคม 2563 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าพบ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ในประเทศจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

นายวิเชียร กล่าวว่าสำหรับประเทศไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ออกนโยบายเชิงรุก รองรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน และป้องกันการแพร่ระบาดในไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติภารกิจทีมปฏิบัติการในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาด เพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย และทันท่วงที พร้อมทั้งจัดทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกตรวจรักษา แจกจ่ายยา พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน รณรงค์ให้สวมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาด โดยเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลบุรี

ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมปรับแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของมูลนิธิฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งด้านงานบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน
.

กองทุนประกันวินาศภัย