ศุกร์ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2563 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน
00.. ไม่ง่ายนักการรวมตัวของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง 26 ท่าน อาทิ กมล ทัศนาญชลี อิทธิพล ตั้งโฉลก ปรีชา เถาทอง ปัญญา วิจินธนสาร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สถาพร ศรีสัจจัง ไพวรินทร์ ขาวงาม ชมัยภร บางคมบาง วิรัช อยู่ถาวร ผ่องศรี วรนุช และศิลปินนานาชาติ 10 ท่าน จากสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ อิตาลี ร่วมถ่ายทอดงานศิลป์ในกิจกรรม ศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ 27–28 ม.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand–USA 2020 แสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ให้ชมกว่า 30 ผลงาน ถึง 9 ก.พ. 2563 ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ทั้งสองรายการจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ..00.. กิจกรรม กรมศิลปากรขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ข้อมูลใหม่จากโบราณสถานวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม เผยแพร่ผลการศึกษาศิลาจารึกสมัยทวารวดีที่พบใหม่ ความคืบหน้าผลการดำเนินงานทางโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถานวัดพระงาม เมืองโบราณนครปฐม โดยนักโบราณคดี ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์สัมมนาได้ที่ http://seminar.finearts.go.th/course/view/44 ..00.. สืบสานการแสดงดนตรีพื้นบ้าน สวธ.เชิญชวนเยาวชน 4 ภูมิภาคเข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์เข้าประกวดได้ที่ www.culture.go.th หรือ เพจเฟสบุ๊ก DCP.culture ..00.. อีกรายการ สวธ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 รายละเอียดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร สอบถามได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม โทร. 0 2247 0028 ต่อ 1212, 1222 วันเวลาราชการ ปิดรับผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ แล้วพบกันใหม่ ..00

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance