วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นาย ก้องศักด ยอดมณี​ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ขอให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว กำหนดนโยบายและจัดทำแนวทางกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนากีฬาของประเทศ โดยเฉพาะกีฬาสากลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าช่วยพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และมีวิธีการที่ชัดเจนในการพัฒนาทัพนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ โดยมีการใช้งบประมาณ ที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้รวมถึงทำความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากีฬาของชาติ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชน มีความสนใจและมีโอกาสในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวสู่ชั้นแนวหน้าในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ