"ศาลรธน." รับวินิจฉัยพ.ร.บ.งบฯ 63 สั่ง เลขาธิการสภาฯ -3 ส.ส. ปมเสียบบัตรแทนกัน ยื่นคำชี้แจงภายใน 4 ก.พ. ส่วนคำร้อง "เสรีพิศุทธ์" ไม่รับพิจารณา เหตุส.ส.เข้าชื่อไม่ครบ 30 คน ลงชื่อซ้ำกับคำร้อง "สมพงษ์"

วันที่ 29 ม.ค.63 ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของส.ส. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามแล้วธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) จำนวน 3 คำร้อง ว่าร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีปรากฎคลิปภาพ ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน โดยคำร้องทั้ง 3 ฉบับ เป็นความเห็นของนายวิรัช รัตนเศรษฐ มีส.ส.เข้าชื่อจำนวน 109 คน ความเห็นของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่มีส.ส.เข้าชื่อ จำนวน 84 คน และความเห็นของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ที่มีส.ส.เข้าชื่อ จำนวน 77 คน

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา แล้วเห็นว่า คำร้องตามความเห็นของนายวิรัตน์และนายสมพงษ์มีประเด็นต้องพิจารณาเป็นประเด็นเดียวกันจึงให้รวมทั้ง 2 เรื่องเข้าด้วยกันซึ่งทั้ง2 คำร้อง เป็นกรณี ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสองสภาเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นนั้นมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) กรณีจึงต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ ศาลจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย น.ส.ภิม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 4 ก.พ.นี้

ส่วนคำร้องตามความเห็นของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เมื่อตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าประเด็นที่ขอให้ศาลวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกันกับคำร้องตามความเห็นของนายสมพงษ์ โดยมีรายชื่อของผู้เสนอความเห็นซ้ำกันจำนวน 30 คน จึงทำให้จำนวนส.ส.ที่เข้าชื่อไม่ถึงหนึ่งใน 10. ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ศาลจึงไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย