สธ.ระบุเป็นนศ.มาจากจีน เข้ามาไทยตั้งแต่ 7 ม.ค. ป่วยเมื่อ 25 ม.ค. เข้ารักษาตัวที่รพ.จังหวัด พบป่วยหลังกลับพื้นที่เสี่ยง พ้นจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว โดยมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืด ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากที่มีข่าวพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากรายการของผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 พบว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นนักศึกษาเดินทางมาจากประเทศจีน มณฑลกวางสี เมืองกุ๋ยหลิน เข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ม.ค.63 และเริ่มป่วยวันที่ 25 ม.ค.63 โดยมีอาการหอบ เหนื่อย มีน้ำมูก และมีไข้ทั้งสูงและต่ำ ได้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชนและถูกส่งตัวมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายนี้เริ่มป่วยหลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงได้ 16 วัน ซึ่งพ้นจากระยะฟักตัวของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด และเพื่อลดความวิตกกังวลของญาติ จึงได้รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งขณะนี้อาการดีขึ้นโดยให้การรักษาตามอาการ ด้านแพทย์ผู้รักษาได้ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวังลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและดูแลจนแน่ใจว่าปลอดภัยดีแล้ว