วันนี้ (26 ม.ค.63) นายแ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์นี้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะมีการหารือและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้เอาผิดกับนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะผู้ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 มาตรา 101 วรรคหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรา 101 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น

นายคารม กล่าวว่า ทั้งนี้เราเห็นว่าการกระทำของนายณฐพรเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว โดยมีเหตุผลหนึ่ง คือ ข้อกล่าวหาของผู้ร้องยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงเพียงพอ แต่ปรากฎว่านายณฐพรยังจะพยายามมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่อีกด้วยการยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560

"การกระทำของคุณณฐพรมีเจตนาที่ชัดเจนและสร้างผลเสียหายให้กับพรรคอนาคตใหม่ ดังนั้น ส.ส.ในฐานะผู้เสียหายหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นจริง จึงเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน หลังจากที่ผ่านมาถูกกระทำฝ่ายเดียวมาตลอด" นายคารม กล่าว

นายคารม กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่วแน่ แต่กลับมีกลุ่มคนบางพวกมากล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการสร้างวาทกรรมชังชาติ ดังนั้น นับจากนี้ไปพรรคอนาคตใหม่จะไม่นิ่งเฉยกับข้อกล่าวหาดังกล่าว และพร้อมใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของพรรคและเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับการตรวจสอบเช่นกันต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน