วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.30 สนามกีฬาบ้านนาจันทร์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโพธิ์ชัยสัมพันธ์สร้างความรัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “โพธิ์ชัยเกมส์ 63” โดยมี นายกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท อีกด้วย

นายบุญจันทร์ พานุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ภายใต้ชื่อ “โพธิ์ชัยเกมส์ 63” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยมีนักกีฬาจากตำบลโพธิ์ชัย เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนาด บ้านคำแค บ้านโนนสังข์ บ้านเนินพระเนาว์ บ้านหนองแดง บ้านร่องเม็ก บ้านนาจันทร์และบ้านม่วงคำ กว่า 500 คน โดยทำการแข่งขัน กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย