สันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่นครราชสีมา จัดทำโครงการ CSR ปูพื้นด้านกฎหมายให้กับประชาชน พร้อมไลฟ์สดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม โครงการสัญจรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร่วมกับ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถานีประชาชน จัดเวทีให้ความรู้การด้านกฎหมายในหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ CSR ร่วมกับสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสถานีประชาชน ลงพื้นที่ให้ความรู้ในโครงการสัญจรเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในหัวข้อเรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นหน้าที่หนึ่งของสันนิบาตสหกรณ์และถือเป็นโครงการ CSR ที่ไม่เพียงแค่สมาชิกสหกรณ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย แต่สันนิบาตสหกรณ์ฯได้ร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมมือในการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เพราะปัจจุบันนี้ในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนควรทราบ โดยในครั้งนี้ได้ออกพื้นที่มาให้ความรู้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก มีสมาชิกหลายท่าน เข้ามาปรึกษาหารือด้านกฎหมาย

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือว่านอกจากจะให้ความรู้กับประชาชนแล้ว ยังได้เปิดโต๊ะให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจด้านกฎหมายซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และในครั้งหน้า หากมีการสัญจรในจังหวัดใด จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และหากมีปัญหาจะได้เข้ามาปรึกษาหารือต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน