กระบี่ ยังไม่พบผู้ป่วยโคโรนา แต่ดูแลเป็นกรณีพิเศษ ยกระดับมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังทั้งสนามบิน และแหล่งท่องเที่ยว

ที่ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์วสิน เทียนกิ่งแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า สายพัสธ์ใหม่ว่า จากกาาที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมายังจังหวัดกระบี่ และจังหวัดฝั่งอันดามัน จำนวนมาก จังหวัดกระบี่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยประสานความร่วมมือวางมาตรการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีการเพิ่มมาตรการความเข้มข้น ด้วยการคัดกรองเที่ยวบินที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดกระบี่ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 11 เมือง ตามพื้นที่เสี่ยง นอกจากนั้นจะ เพิ่มจำนวนแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อการควบคุมและการคัดกรองอย่างเพียงพอ และใช้เครื่องดักจับไข้ (เทอร์โมแสกน) ทั้งขาเข้าและขาออกอย่างเพียงพอ โดยที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ไม่มีไฟล์บินจากประเทศจีนในเมืองดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากว่ามีประชาชนเริ่ม ตื่นตระหนกหลังจากมีกระแสข่าวว่ามีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

นายแพทย์วสินยังกล่าวอีกว่า นอกจากการเฝ้าระวังทีาจุดผ่านเข้าออกที่ท่าอากาศยานนนานาชาติจังหวัดกระบี่แล้ว ยังมีการเฝ้าระวังในพื้นที่สถานท่องเทีายวด้วยท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในปฏิบัติตนเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยการกินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ขอให้สังเกตุอาการผู้ป่วยถ้ามีอาการไข้เกิน 38 องศา อาการ ไอ จาม น้ำมูก และต้องมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ มีมาตรการเชิงรุกในการดูแลนักท่องเที่ยวในโรงแรมสถานประกอบการที่พัก ประสานกับไกด์นำเที่ยว หากมีนักท่องเที่ยวมีอาการจะนำส่งโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอ ยืนยันว่าจังหวัดกระบี่ ยังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่แต่อย่างใด

ปันะ/กระบี่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน