สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ นำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วจำนวน 68,000 ลิตร หลังจังหวัดประกาศภัยแล้ง 8 อำเภอ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 31,000 ครัวเรือน

วันที่ 25 ม.ค.63 สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังขายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองบุรีรัมย์, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.พลับพลาชัย, ประโคนชัย, โนนดินแดง, ละหานทราย, หนองหงส์ และ อ.นางรอง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 47 ตำบล 488 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า 31,000 ครัวเรือน นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 35,000 ไร่

ซึ่งหลังจากมีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือ ทางสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยได้ประสานข้อมูลกับจังหวัด หากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือ ทางสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว 8 อำเภอ จำนวน 68,000 ลิตร

นายวิทย์ วรวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน