สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 25 ม.ค. 63 เป็นดังนี้

ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 22,60000บาท ขายออกบาทละ 22,700.00 บาท
ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 22,194.24 บาท ขายออกบาทละ 23,200 บาท

กองทุนประกันวินาศภัย