ตลท.รับมือวิกฤติฝุ่น PM2.5 ในอาคารด้วยระบบบริหารจัดการอาคารแห่งเดียวในประเทศไทย

นายธาดา เพ็ญชีพ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน โดยยึดหลักความยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)มาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯมีพื้นที่ใช้สอย 64,545 ตารางเมตร เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2559 มีผู้ใช้งานอาคารวันละประมาณ 2,200 คน เฉลี่ยเดือนละกว่า 70,000 คน

ทั้งนี้ ตลท.มีมาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกจุด เริ่มจากทางเข้าอาคาร มีพรมดักฝุ่น เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าอาคารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถัดมาเป็นประตูหมุนก่อนเข้าล็อบบี้ เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้ามากเกินไป หรือเข้ามาในปริมาณน้อย และถ้าเข้ามาจะอยู่แค่โถงต้อนรับ ไม่สามารถเข้ามาในอาคารได้ ส่วนภายในตัวอาคารบริเวณดาดฟ้าจะมีตัวดูดเฟรชแอร์ เรียกว่า Precool Air Handing Unit (PAU) มีตัวกรองอากาศ 2 แบบคือ MERV13 กรองหยาบที่กรองได้ 0.3-1 ไมครอน และมีตัวกรอง MERV7 กรองได้ละเอียดกว่า PM 2.5 กรองได้ 3.0-10 ไมครอน พร้อมทั้งมีการออกแบบห้องเครื่องพิมพ์ แยกออกจากห้องทำงานอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นที่มาจากเครื่องพิมพ์

โดย ตลท.ได้ออกแบบและก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)ของสถาบัน USGBC(U.S. Green Building Council) และได้รับการประเมินเป็นอาคารเขียวระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล สำหรับอาคารเพื่อพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ เพราะแม้จะเป็นอาคารขนาดใหญ่ แต่สามารถรักษาคุณภาพอากาศได้

นอกจากนี้ได้ใช้นโยบาย Green Policy ในการบริหารอาคาร (Green Building Management) รวมทั้งการลดใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันแยกขยะได้ถึง 75 ประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิล แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขณะที่ขยะประเภทอาหารที่มีมากถึงวันละ 80-90 กิโลกรัม ก็นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในพื้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นต้นแบบแห่งความยั่งยืนแก่องค์กรต่างๆมีหลายหน่วยงานมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปเป็นแนวทางใช้ในองค์กรต่อไป

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพย์กรและวิศวกรรม บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะผู้บริหารจัดการงานอาคารและสถานที่ ตลท.กล่าวว่า พลัสฯ บริหารอาคารด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน ทั้งการนำนวัตกรรม IOT และ AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับอาคาร ตลท.ซึ่งเป็นอาคาร Example of Excellent ที่พลัสฯดูแลเป็นอาคารที่มีแนวนโยบายบริหารแบบ well being และ Indoor Air Quality เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารทุกวัน เพื่อให้ผู้ใช้อาคารมั่นใจในการอยู่อาศัยในอาคารอย่างปลอดภัย อีกทั้งการดูแลเครื่องกรองอากาศล้างแผ่นกรองอากาศตามกำหนดและเปลี่ยนตัวกรองอากาศตามรอบอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้

สำหรับเครื่องกรองอากาศ MERV 7 จะทำความสะอาดทุก 3 เดือน เปลี่ยนทุก 5 ปี และ MERV 13 ทำความสะอาดทุก 3 เดือน เปลี่ยนทุก 2 ปี ถ้าคุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐานจะทำความสะอาดบ่อยขึ้นเปลี่ยนเร็วขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน