"ชวน" ส่งศาลรธน. วินิจฉัยเสียบบัตรแทนกันบ่ายนี้ ไม่รับปากเปลี่ยนสแกนลายนิ้วมือ หวั่นเปลื้องงบเกินจำเป็น

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้จะส่งเรื่องที่ ส.ส. ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านเข้าชื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 ที่มีการเสียบบัตรแทนกัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการฝากให้คนอื่นเสียบัตรลงคะแนนแทน แต่ตัวไม่อยู่ในห้องประชุมมีปัญหาแน่นอน แต่กรณีตัวอยู่ในที่ประชุมแล้วให้บุคคลอื่นเสียบบัตรลงคะแนนแทน ก็ต้องดูที่เจตนารมย์ และต้องตักเตือน แม้สถานที่จะไม่เอื้ออำนวย แต่ก็อยากให้หลีกเลี่ยงการเสียบบัตรแทนกัน และคาดว่าปัญหาจะน้อยลงเมื่อมีการใช้ห้องประชุมสุริยัน ซึ่งมีจำนวนที่นั่งและเครื่องลงมติเพียงพอเท่ากับจำนวนสมาชิก

ส่วนข้อเสนอให้ใช้อัตลักษณ์สแกนม่านตาหรือลายนิ้วมือแทนการใช้บัตรแสดงตนนั้น นายชวน กล่าวว่า ต้องดูความเหมาะสมว่าใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเกินจำเป็นหรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้วเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน