ชายหาดชลาทัศน์ ถูกคลื่นลมแรงรอบใหม่พัดเข้าหาฝั่งกัดเซาะต้นสนริมชายหาดโค่นล้มและมีแนวโน้มที่โค่นล้มเพิ่มอีก หลังจากเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ต้นสนขนาดใหญ่อายุเกือบ 100 ปี

ที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ตรงข้ามประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เขตเทศบาลนครสงขลา คลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลากัดเซาะชายหาดชลาทัศน์เข้ามาเรื่อยๆจนถึงทิวสนริมชายหาดบริเวณเดียวกันกับที่ต้นสนขนาดใหญ่อายุเกือบ 100 ปี ริมชายหาดชลาทัศน์ถูกคลื่นลมแรงถล่มกัดเซาะชายฝั่งโค่นล้มไป 6-7 ต้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และทางเทศบาลนครสงขลา ทำการตัดต้นสนที่เสี่ยงล้มโดยตัดเพียงครึ่งต้นเพื่อไม่ให้ปะทะลมกรรโชกแรงคาดหวังว่าต้นสนจะไม่ล้ม แต่ที่โคนต้นสนคลื่นกัดเซาะดินทรายลงทะเลไปหมดแล้วเหลือแต่รากเท่านั้น

และในวันนี้ต้นสนที่เสี่ยงล้มถูกตัดเหลือเพียงครึ่งต้น ถูกคลื่นลมแรงกัดเซาะโค่นล้มไปแล้ว 2 ต้นรวมทั้งต้นสนขนาดใหญ่อีก 1 ต้น เนื่องที่โคนต้นถูกคลื่นกัดเซาะดินทรายลงทะเลไปหมดแล้วเหลือแต่ราก เมื่อถูกคลื่นกัดเซาะอย่างต่อเนื่องก็ต้องโค่นล้ม อีกทั้งคลื่นยังได้กัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้างตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์และยังมีต้นสนที่รอจะล้มเพิ่มอีกหลายต้น

ในขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศวันนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่างยังคงมีกำลังปานกลาง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา